Bonded Warehouse

Bonded Warehouse หรือ คลังสินค้าทัณฑ์บน คืออะไร

                คลังสินค้าทัณฑ์บน คือ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อใช้สำหรับเก็บของ หรือแสดงและขายของที่เก็บ หรือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน

                โดยปกติแล้ว สินค้านำเข้าเหล่านี้ จะต้องมีการชำระภาษีอากรตามกฎหมายกำหนด แต่เมื่อถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน การชำระภาษีก็จะถูกละเว้นไปก่อนจนกว่าจะมีการนำสินค้าออกจากคลังทัณฑ์บน โดยข้อบังคับดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องนำเข้าสินค้า

 

คลังสินค้าทัณฑ์บน ยังมีการแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1.คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน

           1) คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

           2) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว

           3) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ

           4) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน

 

2.คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน

           1) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

           2)คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ

           3) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน

 

3.คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน

           1) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

           2) คลังเสบียงทัณฑ์บน

 

ข้อดีของการใช้บริการโกดังทัณฑ์บนมีดังนี้

1.ละเว้นภาษีอากรขาเข้าและขาออก
    โดยปกติแล้วการนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า จะต้องทำการชำระภาษีอากรตามกฎหมายกำหนด แต่ถ้าหากใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน ภาษีนำเข้าจะถูกละเว้น โดยสินค้าสามารถจัดเก็บในคลังสินค้าได้ 2 ปี

2.ลดต้นทุนการนำเข้าสินค้า
    การนำเข้าสินค้าล็อตใหญ่ ทำให้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลง และไม่เสียภาษีอากรในการนำเข้า เมื่อถึงเวลาจะเอาสินค้าออกจากคลัง สามารถแบ่งปริมาณสินค้าที่ออกจากคลังได้ และในการนำสิรชนค้าออกไปแต่ละครั้ง ก็จ่ายภาษีไปตามจำนวนของที่เอาออก ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายก้อนใหญ่เกินไป

3.มีโอกาสหาลูกค้าได้นานขึ้น
   มีเวลาหาลูกค้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเวลาที่จำกัดเหมือนการฝากของไว้ที่คลังสินค้าของกรมท่าเรือ กรณีที่มีการนำเข้าสินค้าปริมาณเยอะ ๆ การเก็บสินค้าเอาไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน จะช่วยให้มีเวลาในการหาลูกค้าได้เป็นเวลานานกว่า 2 ปีเต็ม โดยที่ยังไม่ต้องชำระภาษีอากรก่อน จากนั้นเมื่อหาลูกค้าได้แล้ว จึงจะชำระภาษีอากรตามปริมาณที่ลูกค้าของท่านสั่งซื้อสินค้า

 


Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW