บริษัทในเครือ S.MILES ร่วมส่งน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

         ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานในเครือบริษัท S.MILES ร่วมกันส่งมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางปลา หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 15
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 120 ครัวเรือน
        บริษัทในเครือ S.MILES ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันCopyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW