เช่าโกดัง เช่าโรงงาน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?


1. ค่าเช่า
ค่า เช่าโกดัง เช่าโรงงาน คิดตามหน่วยตารางเมตรต่อเดือน ตามขนาดพื้นที่ของโรงงานหรือโกดัง


2. ค่าประกัน

ค่าประกัน คือ เงินหรือทรัพย์สินที่ไห้ไว้ ในวันที่ทำสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะมีการซื้อขาย


3. ค่าน้ำ ค่าไฟ
อัตราค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับทางโครงการที่ให้เช่า


4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้เช่า เช่น ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าประกันทรัพย์สิน ค่าประกันอาคาร ฯลฯ


5. ค่าภาษี
ภาษีมีหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเช่าโกดัง เช่าโรงงาน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง, อากรสแตมป์


6. ค่าซ่อมบำรุง
ก่อนที่จะทำย้ายออกจากโกดังหรือโรงงาน ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมบำรุง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานภาพการใช้งานของแต่ละโกดังหรือโรงงาน
โครงการสุวรรณบุตรมีบริการให้เช่าโรงงาน เช่าโกดัง ขายโรงงาน และขายโกดัง

โครงการสุวรรณบุตร
88/17 ซอยสุนทรวิภาค หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร: 064 289 3644
โทร: 066 164 9988
E-mail: info@mtkdevelopment.com
LINE Official: @suwanbhut หรือ  https://lin.ee/Z8bKq3u
Facebook: โครงการสุวรรณบุตร
Website: www.suwanbhut.com

Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW