ช่วยที่ดินทำกินคนจน

เป็นงานที่ต่อเนื่อง “โครงการนำร่องโฉนดที่ดินชุมชน 5 พื้นที่” ตามมติของคณะรัฐมนตรี และ “โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร” เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินและช่วยเหลือผู้ยากจนทั่วประเทศ

ที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 4,500 กว่าไร่ เกษตรกรกว่า 1,200 ครัวเรือน เป้าหมายขยายความช่วยเหลือในพื้นที่ทุกภูมิภาคตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ บจธ. และ นายศรีชา ม่วงไข่ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 2 เข้าพบ นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา

ชี้แจงภารกิจ บจธ. ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้ยากจนทั่วประเทศ ช่วยป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ ดำเนินการ “โครงการนำร่องโฉนดชุมชน 5 พื้นที่” ตามมติคณะรัฐมนตรี และ “โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร” นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา อธิบายกับที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบต.รางจรเข้ ได้ประสานขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินให้กับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ เป็นเกษตรกรและผู้ยากจนในตำบล

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ พร้อมผู้บริหาร บจธ. ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเมื่อเดือน ก.พ.แล้ว ล่าสุด อบต.ได้ทำการสำรวจที่ดินที่มีความเหมาะสม จัดตั้ง วิสาหกิจชุมชน สั่ง บจธ.ลงพื้นที่ภาคกลางให้ครบทุกจังหวัด ยึดตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ บจธ.กำหนดแล้ว อยู่ระหว่างการลงพื้นที่จริงอีกครั้ง ตลอดเวลาที่ผ่านมาถือว่า บจธ.ทำงานรวดเร็วมาก เพราะหน่วยงานอื่นๆจะติดขัดกฎหมาย ต้องใช้เวลานาน ขณะที่ บจธ.ที่เป็นองค์การมหาชน มีขั้นตอนทำงานที่แตกต่าง พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ บอกว่า “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน ปัญหาการตกงานจากภัยไวรัสโควิด-19 เป็นความยากลำบากในการใช้ชีวิตของชาวบ้าน กำชับ บจธ. ลงพื้นที่ภาคกลาง 26 จังหวัดให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.” เป็นงานที่ทำเพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน.

Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW