กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้ไม่พบฝุ่นในโรงงานเกินค่า PM2.5

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเกิดมลพิษทางอากาศ ยืนยันว่า ไม่พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 2.5 ไมโคกรัม ขณะที่การนิคมอุตสาหกรรมฯ ยืนยันว่า โรงงานอุตสาหกรรในนิคมฯ ปฎิบัติตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง EIA และ EHIA

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า ไม่พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงาานอุตสากรรมได้ปฎิบัติตามกฎหมาย ตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และบางโรงงานได้ทำผลการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง หรือ EHIA จึงมั่นใจได้ว่า โรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ทำให้เกิดฝุ่นละลองหรือสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน

ด้านนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ตรวจโรงงานที่เสี่ยงจะก่อมลพิษทางอากาศทั่วประเทศ 470 โรงงาน ไม่พบโรงงานที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ จำนวน 59 โรงงาน 142 ปล่อง พบว่า มีปริมาณฝุ่นค่าเฉลี่ยที่ 0.8 – 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่นจากปล่องระบายของโรงงานทั่วไป คือ 240 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แต่กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องด้วยการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กนอ. ดำเนินการตรวจและเฝ้าระวังโรงงานเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศทั่วประเทศ 7,700 โรงงาน สุ่มตรวจวัดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ที่เสี่ยง 12 จังหวัด คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และขอความร่วมมือให้โรงงานในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังในการประกอบกิจการไม่ให้เกิดมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเกิดมลภาวะทางอากาศเพิ่มขึ้น

 

Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW