ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ป้ายความปลอดภัย” ในโรงงาน

          ความปลอดภัยในโรงงานนั้นมีสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงงานนั้นจะส่งผลเสียทั้งกับผู้ปฏิบัติติงานและโรงงาน ดังนั้นการติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยแบบสากลจะช่วยเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานได้อีกด้วย
          เขียว = ปลอดภัย สีเขียวนั้นทำให้รู้สึกถูกต้อง ปลอดภัย ส่วนใหญ่มักเป็นรูปสี่เหลี่ยม เช่น ในพื้นที่กลางแจ้งที่เป็นจุดอพยพคนจากเหตุไฟไหม้ ซึ่งก็อาจจะเห็นจากการซ้อมหนีไฟได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือจุดรวมพลที่เป็นป้ายสีเขียวและเป็นรูปคนจำนวนมากนั่นเอง

          สีฟ้า = บังคับ สีฟ้าให้ความรู้สึกที่น่าเชื่อถือ จึงเหมาะสำหรับการใช้แทนสัญลักษณ์ที่ต้องบังคับให้ปฏิบัติตาม รูปร่างของสัญลักษณ์นี้มักจะเป็นรูปวงกลม เช่น ป้ายบังคับสวมแว่นตานิรภัย , ป้ายบังคับสวมถุงมือนิรภัย

          สีเหลือง = เตือน เป็นสีที่เป็นความรู้สึกที่เกือบจะอันตรายหรือเกือบเป็นสีแดงที่เป็นอันตราย จึงเหมาะสำหรับการที่เป็นป้ายแจ้งเตือนก่อนเกิดอันตรายและเพื่อระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองตัดขอบด้วยสีดำ

          สีแดง = หยุด , ห้าม สีแดงนั้นให้ความรู้สึกที่อันตราย โดยเครื่องหมายหยุด หรือ ห้ามจะมีลักษณะเป็นวงกลมและมีสีแดงพาด เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ , ป้ายห้ามเข้าหากท่านใดกำลังมองหาเช่าโกดัง ซื้อโกดัง สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการสุวรรณบุตรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 064 289 3644, 066 164 9988
email: suwanbhut@s-milesgroup.com
LINE Official: @suwanbhut
Facebook: โครงการสุวรรณบุตร
YouTube: Suwanbhut

Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW