5ส เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

5ส คืออะไร

     กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ นำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิตและด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง
     5ส ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำความสะอาด แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเมื่อสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานเช่นกัน

 5ส มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนี้

 1. สะสาง (SERI) คือ การแยกของที่จำเป็นออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นทิ้งไป
 2. สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ในสถานที่ทำงาน อย่างเป็นระบบ
 3. สะอาด (SEISO) คือ การทำความสะอาดและใช้เป็นการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไปด้วย
 4. สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบรีอยให้ได้มาตรฐาน 3ส. แรก และพัฒนาให้ดีเสมอ
 5. สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ สร้างนิสัยให้มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด

ประโยชน์ และความสำคัญของการใช้ 5ส

 • เพิ่มพื้นที่การทำงาน ลดพื้นที่จัดเก็บ
 • พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
 • ลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงในการทำงาน
 • ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้ออุปกรณ์เกินความจำเป็น
 • ลดการสูญหายของอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ
 • สร้างความสามัคคีแก่พนักงานในการทำงานเป็นทีม
 • สร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรกับพนักงาน
 • สร้างความประทับใจให้แก่คนอื่นที่เข้ามาในพื้นที่
 

หากท่านใดกำลังมองหาเช่าโกดัง ซื้อโกดัง สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการสุวรรณบุตรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 064 289 3644, 066 164 9988
email: suwanbhut@s-milesgroup.com
LINE Official: @suwanbhut
Facebook: โครงการสุวรรณบุตร
YouTube: Suwanbhut

Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW