กิจกรรม CSR ของบริษัทในเครือเอส ไมล์ กรุ๊ป

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานในเครือ เอส ไมล์ กรุ๊ป ร่วมบริจาคทุนการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหารเย็นให้กับมูลนิธิบ้านเด็กเร่ร่อน จ.สมุทรปราการ

พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 

#GrowForGood #พัฒนาเพื่อเติมเต็ม #SMilesGroup #เอสไมลกรุ๊ป


Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW