ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบา ดีอย่างไร?


ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบา ดีอย่างไร?


1. อิฐมวลเบามีความคงทนต่อสภาพอากาศ


2. ผนังที่ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบา สามารถป้องกันความร้อนได้ดี ช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร และช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี สามารถประหยัดค่าไฟจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศ

3. อิฐมวลเบาเป็นวัสดุก่อสร้างที่ดูดซับเสียงได้ดี ทำให้สามารถช่วยลดความดังของเสียงระหว่างห้องภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

4.อิฐมวลเบา สามารถทนไฟได้นานกว่าอิฐทั่วไป ถึง 2 เท่า หรือ 4 ชั่วโมง
                                                     
                                                
                        

Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW