โครงการสุวรรณบุตร

โครงการสุวรรณบุตร I

โกดังสไตล์อเนกประสงค์พร้อมปรับใช้ได้หลากหลายความต้องการ มีความเป็นส่วนตัว สามารถเก็บสินค้าหรือจะเป็น Mini Factory คุณภาพสูง โครงสร้างแข็งแรง มีพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตร.ม.

โครงการสุวรรณบุตร I

โกดังสไตล์อเนกประสงค์พร้อมปรับใช้ได้หลากหลายความต้องการ มีความเป็นส่วนตัว สามารถเก็บสินค้าหรือจะเป็น Mini Factory คุณภาพสูง โครงสร้างแข็งแรง มีพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตร.ม.
map
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38

โครงการสุวรรณบุตร I

เลขที่ ขนาดที่ดิน พื้นที่ใช้สอย สถานะ
A1 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A2 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A3 821.3 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A4 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A5 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A6 1008.5 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A7 798.7 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A8 798.7 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A9 692.4 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A10 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A11 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A12 934.3 ตารางวา 1000 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A13 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A14 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A15 811.9 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A16 768.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
A17 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ว่าง
A18 821.2 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
B1 799.9 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B2 866.3 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B3 1327.4 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B4 1524.5 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B5 1568.9 ตารางวา -
ว่าง
B6 1944.4 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B7 1249.7 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B8 767.7 ตารางวา -
ว่าง
B9 811.1 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B10 1041.5 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B11 1097.3 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B12 1070 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B13 1,119.1 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B14 1374.2 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B15 821.2 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B16 821.2 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B17 1079 ตารางวา
ไม่ว่าง
B18 821.2 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B19 821.2 ตารางวา -
ว่าง
B20 1026 ตารางวา
ไม่ว่าง
B21 765.7 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B22 767.6 ตารางวา
ว่าง
B23 626.5 ตารางวา
ว่าง
B24 995 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B25 1175.2 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B26 1010 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
B27 798.2 ตารางวา
ไม่ว่าง
B28 1291.3 ตารางวา
ไม่ว่าง
B29 523 ตารางวา
ไม่ว่าง
B30 1014.3 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B31 848.3 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B32 996.7 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B33 1016.5 ตารางวา -
ว่าง
B34 880.8 ตารางวา -
ไม่ว่าง
B35 1187.8 ตารางวา -
ว่าง
B36 1159.6 ตารางวา 850 ตารางเมตร
ไม่ว่าง
B37 1154.9 ตารางวา -
ว่าง
B38 1357.1 ตารางวา -
ว่าง

รูปแบบโกดัง


รายละเอียด
ชื่อโครงการ โครงการสุวรรณบุตร I
ลักษณะโครงการ สำนักงาน - โรงงาน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 800 ตารางวา (3,200 ตารางเมตร)
ขนาดพื้นที่โรงงาน 750 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่สำนักงาน 100 ตารางเมตร ( ชั้นละ 50 ตารางเมตร 2 ชั้น)
โซน สมุทรปราการ, บางพลี, คลองขุด, บางปู
ที่ตั้ง 88/17 หมู่ 12 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
ราคาเช่า 120,000.- บาท / เดือน
ราคาขาย เริ่มต้น 30,000,000 .- บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก - มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30(100) 3P 4W
  - มิเตอร์น้ำ 6 หุน
- CCTV
จุดเด่นโครงการ ตั้งอยู่ในโซนทำโรงงานอุตสาหกรรม
  ถนนในโครงการกว้าง 14 เมตร
ห่างจากชุมชนที่อยู่อาศัย
โครงสร้างรองรับน้ำหนักมาตรฐาน (3 ตัน) / ตารางเมตรรายละเอียด
ชื่อโครงการ โครงการสุวรรณบุตร I
ลักษณะโครงการ สำนักงาน - โรงงาน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 800 ตารางวา (3,200 ตารางเมตร)
ขนาดพื้นที่โรงงาน 750 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่สำนักงาน 100 ตารางเมตร ( ชั้นละ 50 ตารางเมตร 2 ชั้น)
โซน สมุทรปราการ, บางพลี, คลองขุด, บางปู
ที่ตั้ง 88/17 หมู่ 12 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
ราคาเช่า 120,000.- บาท / เดือน
ราคาขาย เริ่มต้น 30,000,000 .- บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก - มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30(100) 3P 4W
  - มิเตอร์น้ำ 6 หุน
- CCTV
จุดเด่นโครงการ ตั้งอยู่ในโซนทำโรงงานอุตสาหกรรม
  ถนนในโครงการกว้าง 14 เมตร
ห่างจากชุมชนที่อยู่อาศัย
โครงสร้างรองรับน้ำหนักมาตรฐาน (3 ตัน) / ตารางเมตร


โครงการอื่นๆ

โครงการสุวรรณบุตร II

เริ่มต้น 20,000,000 .- บาท

ถนนบางพลี-ตำหรุ ซอยสุนทรวิภาค แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

โครงการสุวรรณบุตร III

เริ่มต้น 30,000,000 บาท

ถนนบางพลี-ตำหรุ ซอยกาญจนพันธ์ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Copyright @2020 www.suwanbhut.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW